PRESS


Novinarske akreditacije za festival je potrebno poslati do
do 19.8.2017.
Formular v word obliki si prenesite s povezave: PRESS.


Izpolnjen in podpisan formular lahko pošljite na naslednje načine:

* preko e-maila na naslov: info@festivalstandupkomedije.si
* po faxu na številko: 01/430-4258
* po navadni pošti na naslov:
KURZ ROCK VIBE
za festival PANČ
Resljeva 26
1000 Ljubljana

Preko elektronske pošte info@festivalstandupkomedije.si lahko zaprosite za dodatne fotografije, besedila, lahko se dogovorite za intervjuje z nastopajočimi in s predstavniki organizatorjev.